HYGIC Dezinfekční a čisticí koncentrát univerzální 1 l

HYGIC Dezinfekční a čisticí koncentrát univerzální

Jste-li zastáncem čistého domova, je pro Vás HYGIC Dezinfekční a čistící koncentrát tou správnou volbou. Díky němu při neředěném použití odstraníte odolnou špínu a zároveň vydezinfikujete čištěné. Při rozředění je vhodný na všechny povrchy. Z 1 l vytvoříte až 50 litrů čistícího roztoku s příjemnou květinovou vůní s citrusovým nádechem. Dostupný i v 5 l balení. Hygic dezinfekční koncentrát je registrován jako biocidní přípravek s 99,9%* účinností proti bakteriím, obaleným virům a kvasinkám.

(*Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Candida albicans, Vaccinia virus)

HYGIC Dezinfekční a čisticí koncentrát univerzální splňuje následující normy

Přípravek HYGIC Dezinfekční a čistící koncentrát univerzální prokázal deklarovanou baktericidní účinnost (ČSN EN 1276:2020 – 2,0%, 5 min, čisté podmínky, 20 °C) za daných podmínek zkoušky.

Přípravek HYGIC Dezinfekční a čistící koncentrát univerzální prokázal deklarovanou protikvasinkovou účinnost (ČSN EN 1650:2020 – 2,0%, 15 min, čisté podmínky, 20 °C) za daných podmínek zkoušky.

Přípravek HYGIC Dezinfekční a čistící koncentrát univerzální prokázal deklarovanou účinnost obalené viry (ČSN EN 14476+A2:2020 – Vaccinia virus, 2,0%, 5 min, čisté podmínky, 20 °C) za daných podmínek zkoušky.

Přípravek HYGIC Dezinfekční a čistící koncentrát univerzální prokázal deklarovanou baktericidní účinnost (ČSN EN 13697 + A1:2020, kovové nosiče – 2,0%, 5 min, čisté podmínky, 18 °C ± 1 °C až 25 °C ± 1 °C) za daných podmínek zkoušky.

Návod na použití

Zřeďte 1 víčko ve 2 litrech teplé vody. Čistí všechny povrchy. Není vhodné na koberce, čalouněné povrchy, látky. Plochy, které jsou v kontaktu s potravinami, opláchněte pitnou vodou.

Účinné látky

Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride 2,448 g/100 g tekutiny.

Varování

Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Datový list lze vyžádat na adrese hygic@acetrade.cz.

Složení

< 5 % neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % kationtové povrchově aktivní látky, parfém.

Toxikologické informační středisko

224 919 293 nebo 224 915 402.